Obstetrik Ultrason (Gebelik Ultrasonu)

Detaylı (Ayrıntılı) Ultrason

Obstetrik ultrasonografi gebelik takiplerinde yapılan ultrasonografik incelemeye verilen isimdir. Gebelik ultrasonografileri (Obstetrik ultrason) bu konuda deneyimli kadın doğumcular  ve radyoloji uzmanları  tarafından uygulanmaktadır. Obstetrik gebelik boyunca fetüsün sağlığını ve anatomisini değerlendirmek, genetik ve doğumsal sorunlarını saptamak, plasentanın yerleşimini ve amniyotik sıvıyı değerlendirmek amacıyla kullanılan önemli bir tanısal araçtır. Obstetrik ultrason ile gebeliğin değişik dönemlerinde bebek ve anne hakkında çok önemli bilgiler ediniriz. Gebeliğin başlangıcında; gebeliğin varlığı, yerleşimi, bebeğin canlı olup olmadığına bakılır ve daha sonra gebelik yaşı saptanır. 

Değişik gebelik dönemlerinde yapılacak ultrasonografi tetkiklerinin aşağıdaki gibi olası faydaları vardır,

Gebelik Takiplerinde Ölçülen Parametreler Şunlardır:

Ultrasonografinin zararı var mıdır?

Bugüne kadar yapılmış olan yayınlarda, ultrasonografinin bebek ve anne üzerine herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı belirtilmiştir.

 
İlgili Yazılar