Üst Batın Ultrasonu

Detaylı (Ayrıntılı) Ultrason

Üst Batın Ultrasonu
Ultrason cihazı ile karın içi organlarının ve karındaki diğer yapıların incelenmesine Üst Batın Ultrasonu denilir. Ultrason işlemine başlamadan önce hazırlık hakkında detaylı bilgi verilir. Muayenenin esas amacı adrenal bezlerin, karaciğerin, pankreasın ve böbreklerin sorunlarını değerlendirmektir. Bu değerlendirmeler ışığında tanı konulur ve tedavi başlar

Tetkikin yapılabilmesi için hastanın en az 8 saattir aç olması gereklidir. Üst batın Ultrasonu ile karın içinde bulunan karaciğer, safra kesesi, her iki böbrek, böbrek üstü bezleri, pankreas, orta hat damar yapıları ve dalak incelenmesi ile tamamlanan bir tetkiktir.

Karın ağrısı, böbrek ağrısı, taş şikayetleri, kasılma şikayetleri, midede yanma gibi bu bölgeleri ilgilendiren şikayetlere yönelik olarak batın ultrasonu tetkikini kullanılmaktadır. Özellikle karın ve karın bölgesi, iç organlar ve üst organların değerlendirilmesinde batın ultrasonu önemli bir yere sahiptir. Karaciğer, böbrekler, safra kesesi, dalak, pankreas, böbrek üstü bezleri ve bu kısımlarda bulunan damarları en net şekilde batın ultrasonu ile görüntülenebilmektedir. Ayrıca yalnızca karın bölgelerini değil; erkeklerde prostat kısımlarını ve kadınlarda uterus kısımları da bu ultrason tetkikinde kolaylıkla inceleme altına alınabilmektedir.

 
İlgili Yazılar