Tiroid Ultrasonu

Detaylı (Ayrıntılı) Ultrason

Tiroid Ultrasonu

Tiroid ultrasonu, tiroid bozukluklarını, mevcut anomalileri, nodülleri ve guatrı teşhis etmek için kullanılır. Tiroid bezinin ultrason muayenesi cihazın uç kısmında yer alan ve pob adı verilen parçanın hastanın boyun kısmına koyulması ile yapılır. Bu, pop ses dalgalarını gönderir ve ses dalgası görüntülerini bilgisayara iletir. Gebe kadınlarda tiroid ses dalgası ile ultrason muayenesi yapılmamaktadır. Tiroid ultrasonu, tiroiddeki kanserli nodüllerin ve hücrelerin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını ayırt etmez.

Tiroid ultrasonu ayrıca nodüllerin sert mi yoksa kistik mi olduğunu belirlemek için kullanılır. Ultrason ile bu durum belirginleşir. Ek olarak, mevcut küçük nodüllerin durumuda teşhis edilebilir. Nodüller ile ilgili olarak ultrasonun yapılabilmesi için aç olmanız gerekir.

Nodüllerde kanser şüphesi olup olmadığının detayları aşağıdaki gibidir:
Tiroid nodüllerinde küçük çöküntülerin varlığı
Nodüllere aşırı kan akışı
Düzensiz nodül kenarları
Bu detaylar kanser hakkında birçok detayı ortaya koyar.

 
İlgili Yazılar