Ultrason ile prostat kanserinde erken teşhis

Ultrason ile prostat kanserinde erken teşhis

Prostat, erkeklerde mesanenin arkasında bulunan dış bir salgı bezidir. Prostat hastalıkları hastanın şikayet ve belirtilerinden yola çıkarak, parmakla prostat muayenesi, ultrasonografi ile görüntüleme ve kan testleri ile teşhis edilebilir.  Prostat ultrasonu, prostat hastalıklarını tespit etmek için yapılır. İyi huylu ve kötü huylu prostat büyümesini tespit etmek için kullanılan ultrason incemeleri, ön karın duvarından yapıldığında transabdominal ultrason (TAUS) rektal yoldan  yapıldıklarında transrektal ultrason (TRUS) olarak adlandırılır. Şüphe durumunda ek muayeneler gerekebilir. Prostat kanseri, prostattan alınan parçaların mikroskobik incelemesi ile teşhis edilir.  ultrasonografinin prostat kontrolünde önemli bir avantajı, hastaya zarar vermemesidir. Kullanım kolaylığı, düşük maliyetler ve iyonlaştırıcı radyasyon olmaması da önemli avantajlarıdır. Transabdominal ultrason sırasında, prostatın boyutunu, ağırlığını ve anatomik şekli belirlenir. Transrektal ultrason işlemi ayrıca prostatın doku detaylarını da değerlendirir. Bu işlem sırasında şüpheli kanser bölgelerine kan akışı renkli Doppler ve Power Doppler yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir ve biyopsi aynı seansta yapılabilir. Ultrason taramaları doktora hastanın prostatı hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabilir, doğru tanı konmasına yardımcı olur ve uygun tedaviyi planlayabilmesini sağlar.

 

Erken tanı yöntemleri bu kadar yaygın değilken birçok kişi ilerlemiş kanser tanısının ardından birkaç yıl içinde yaşamını kaybediyordu. Oysa günümüzde prostat kanseri erken evrede yakalandığında ve doğru tedavi uygulandığında başarı oranı yüzde 90’lara yükselmektedir. Araştırmalar, prostat kanseri taramasının ölüm oranını yüzde 30 oranında azalttığını göstermiştir. Beklendiği gibi, hastalık erken teşhis edilirse tedavi başarısı artacaktır. Tanı sırasında kanser prostatla sınırlıysa, hastanın tam iyileşme şansı çok yüksektir. "

 

Her yedi erkekten birini etkileyen prostat kanseri, kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alıyor. Erken teşhis ise hayat kurtarıyor.

 

 

Blog